Opravy - servis

Opravy elektroinstalace

Blikající světlo, jiskřící zásuvka, zápach spálené gumy nebo neustále vypadávající jistič. Běžné závady prvků elektroinstalace, které jsou způsobeny jejich životností, nebo neodborným zásahem. Odhalit příčinu problému a sjednat nápravu je důležité pro bezpečnost osob a pro předcházení vzniku požáru. 

Opravy spotřebičů

Rozhodujete-li se, zda odvézt elektrický spotřebič do autorizovaného servisu nebo pořídit nový, pomůžeme s posouzením stavu identifikováním závady a případné opravy. Pro bližší informace neváhejte zavolat.

Přejít nahoru